dcsimg

Vinnare utsedda i steg ett för markanvisningstävling av Söderstadion- och Hovet-tomten

Globenområdet 2016.
Globenområdet, vy från öst 2016.

Vinnare utsedda i steg ett för Söderstadion- och Hovet-tomten. Markanvisningstävlingen genomförs i två steg. Steg ett är en anbudstävling på pris, och steg två ett jämförelseförfarande av vad de vinnande anbudsgivarna vill utveckla på platsen. Anbudstävlingen pågick 3 oktober till 18 november 2016.

De vinnande bolagen eller konsortierna är:

  • Atrium Ljungberg, Wallenstam AB och Åke Sundvall Projekt AB
  • Veidekke Bostads AB, Niam, Stos Fastigheter AB och Rikshem
  • Index Residence AB och CA Fastigheter AB
  • JM och Castellum Stockholm AB
  • Klövern, NCC

De vinnande prisnivåerna är 30 100 kr för bostadsanvändning, 17 200 kr för kontorsanvändning och 10 000 kr för handel i bottenvåningar.

Steg två i tävlingen innebär att vinnarna, utifrån platsens förutsättningar, ska ta fram en volymutredning och en konceptidé för hur bebyggelse kan utvecklas på platsen. Förslagen kommer att utvärderas på fem kriterier i ett så kallat jämförelseförfarande. Det vinnande bolaget eller konsortiet får markanvisning på området och fortsätter samarbeta med staden kring utvecklingen av platsen under kommande detaljplaneprocess.

Den bedömningsgrupp som tar ställning till de inkomna förslagen i jämförelseförfarandet består av Mats Viker VD SGA Fastigheter, Pelle Björklund VD Svenska Bostäder, Torleif Falk, Stadsarkitekt Stockholms stad samt ytterligare en ännu inte namngiven person.

Deltagarna i steg två har fram till september 2017 på sig att inkomma med förslag. Därefter vidtar bedömningsarbetet. Målet är att beslut om markanvisning ska kunna fattas i november 2017.

Relaterade länkar: 

Handlingar för markanvisningstävling av Arenan9

Läs mer om Globenområdet

Läs mer om Söderstaden

Uppdaterad