Program för hållbar stadsutveckling och Hållbarhetsredovisningen 2016 är klara

Program för hållbar stadsutveckling

–Hållbarhetsmål och stadsbyggnadsprinciper i samma dokument gör att vi kan koppla ihop dessa perspektiv på ett tydligare sätt. Det tror jag är en framgångsfaktor, säger Malin Klåvus planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Det nya programmet för hållbar stadsutveckling antogs i början av året av kommunfullmäktige och utgår från fem strategier. Levande stad fokuserar på hur den fysiska miljön främjar en levande och attraktiv stadsmiljö. Tillgängligt och nära handlar om den täta och tillgängliga staden där effektiva och robusta lösningar bidrar till resurshushållning och klimatansvar. Låt naturen göra jobbet beskriver hur grönska kan bidra till en mänskligare och behaglig stadsmiljö. Engagemang och inflytande stimulerar motivation och förankring till platsen.Ett viktigt uppdrag är att testa och utveckla verktyg, metoder och lösningar inom hållbarhet som sedan ska spridas till andra projekt i Stockholm. Revideringen har inneburit tydligare hållbarhetsmål, så att Stockholm blir en mer sammankopplad stad där människor trivs och där det är lätt att göra rätt.

– I Norra Djurgårdsstaden är vi pionjärer, både de som bor i området och vi som arbetar med utvecklingen. Vi lär oss tillsammans, säger Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg på exploateringskontoret.

Ladda ner Program för hållbar stadsutveckling

Hållbarhetsredovisning 2016


Hållbarhetsredovisning är utökad med uppföljningsrapporten och rapporteringen utgår från och med i år från Global Reporting Initiatives riktlinjer. Bland höjdpunkter märks att de första boende flyttat in i Norra 2, den första etappen som helt utvecklats med hållbarhetskrav och att en ny markanvisningspolicy på testats i Värtahamnen. Stockholms stad har för första gången genomfört en markanvisningstävling till fast pris med urval på arkitektonisk kvalitet och hållbarhetskriterier.

Under förra året blev också färdplanen klar enligt Climate Positive Development Programs ramverk för det fortsatta arbetet att bli en klimatpositiv stadsdel*. Genom att bygga som i Norra Djurgårdsstaden kan klimatutsläppen minska med omkring 60 % vilket uppnås dels genom en kombination av krav, kompetensutveckling och uppföljning, och dels genom omställningar i energisystemen. Den största utmaningen är de fossila bränslena i transportsystemet.
Vårt arbete väcker stor uppmärksamhet och vi tar emot många besök. Under 2016 kom omkring 300 besöksgrupper med nästan 5 000 stadsutvecklare och beslutsfattare från hela världen.

Ladda ner Hållbarhetsredovisningen 2016

* Klimatpositiv definierat enligt Climate Positive Development Programs ramverk, CPDP, ett nätverk inom C40, tidigare Clinton Climate Initiative.

 

Uppdaterad