Samråd om bostäder i Hammarbyhöjden

Illustrationsbild för bebyggelsen längs Garagevägen sett från s öder från korsningen Garagevägen/Paternostervägen .
Visionsbild över Garagevägen. ÅWL Arkitekter

Välkommen till samråd om två nya kvarter med bostäder längs Garagevägen och Lidköpingsvägen i Hammarbyhöjden. Du kan lämna synpunkter till och med den 14 juni 2017.

Samråd för nya bostäder vid Dalens centrum, Dalen 21

Förslag till detaljplan

I förslaget byggs två kvarter längs Garagevägen och Lidköpingsvägen med cirka 135 lägenheter varav 80 lägenheter enligt Stockholmshusprojektet. Gångvägen längs Garagevägen breddas och gatan omgestaltas.

Planområde

Planområdet är beläget i Hammarbyhöjden längs med Garagevägen. Området utgörs av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1.

Titta på förslaget

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 17 maj – 14 juni 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Läs mer om Garagevägen

Uppdaterad