dcsimg

Samråd om datahall mellan Flatenvägen och Tyresövägen

Föreslagen datahall med trädplantering, sedd från Tyresövägen västerut. Bild: Sweco Architects AB
Föreslagen datahall med trädplantering, sedd från Tyresövägen västerut. Bild: Sweco Architects AB

Nu pågår samråd om planförslaget som möjliggör en datahall på den östra delen av fastigheten Solvärmen 1. Välkommen att titta på förslaget fram till den 13 juni.

Förslag till detaljplan

Detaljplaneförslaget innebär att en datahall uppförs på den östra delen av fastigheten Solvärmen 1 mellan Flatenvägen och Tyresövägen, drygt 1 km från Skarpnäcks tunnelbanestation.

Planområde

Planområdet omfattar cirka 25 000 kvm, är oexploaterat och beläget i stadsdelen Flaten. Området innefattar del av fastigheten Solvärmen 1 och ligger drygt en kilometer fågelvägen från Skarpnäck tunnelbanestation. Fastigheten Solvärmen 1 ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till AB Fortum Värme. 

Titta på förslaget

Bygg- och plantjänsten 

Planförslaget visas under samrådstiden 9 maj – 13 juni 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls den 16 maj klockan 17.00 till 19.00 i FYRKANTEN i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Läs mer om Solvärmen

Uppdaterad