Samråd om två nya flerbostadshus i Fruängen

Lamellhus. Vy från öster längs Vantörsvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor
Lamellhus. Vy från öster längs Vantörsvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.

Välkommen till samråd om två flerbostadshus med hyreslägenheter längs Vantörsvägen och vid Elsa Beskows gata i Fruängen. Du kan lämna synpunkter till och med den 16 juni 2017.

Förslag till detaljplan

Förslag till detaljplan för att bygga två flerbostadshus med cirka 80 lägenheter vid Vantörsvägen och Elsa Beskows gata i Fruängen. Husen byggs enligt konceptet Stockholmshus.

Bebyggelsen ingår i 2:a etappen av Stockholmshusen och planeras vara byggstartad 2018.

Ett lamellhus om sex till sju våningar med ca 50 lägenheter byggs längs med Vantörsvägen där det idag finns en markparkering. De nuvarande parkeringsplatserna ersätts med ett garage under lamellhuset. Det andra huset som planeras är ett punkthus i åtta våningar med ca 30 lägenheter vid Elsa Beskows gata. Där finns idag gata och trädbevuxen kvartersmark.

Planområde

Planområdet är beläget i Fruängen längs med Vantörsvägen och Elsa Beskows gata. Området utgörs av fastigheten Fruängsgården 5 och 6.

Titta på förslaget

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 23 maj – 16 juni 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider.

Välkommen på öppet hus

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls den 31 maj, kl. 17 – 19 i Fruängsgårdens servicehus, Gamla Södertäljevägen 5, i Hägersten.

Läs mer om Fruängsgården 5

Uppdaterad