dcsimg

Samråd om utveckling och utbyggnad av kontors- och industrifastigheten Hekla 1, Kista.

Samråd för ny detaljplan för Hekla 1 i Kista. Plan för att utveckla och bygga ut kontors- och industrifastigheten till bostäder, förskola och kontor samt publika verksamheter i entréplan. Samrådstiden är 9 maj – 20 juni 2017, samrådsmöte hålls den 23 maj.

Förslag till detaljplan

Plan för att utveckla och bygga ut kontors- och industrifastigheten Hekla 1 i Kista till bostäder, förskola och kontor samt publika verksamheter i entréplan.

Detaljplanen möjliggör två nya kontorsbyggnader, ett flerbostadshus och tillbyggnad av två kontorsbyggnader i 5-23 våningar.

Detaljplanen möjliggör för cirka 230 nya bostäder i Kista.

Planområde

Planområdet är ca 34 000 m2 stort och omfattar den nordvästra delen av fastigheten Hekla 1, Grönlandsparken och en bit gatu-mark inom Akalla 4:1. Planområdet är beläget centralt inom Kista Science City, med närhet till både Kista Centrum och Helenelunds pendeltågstation, och omgärdas av Grönlandsgatan, Kistagången och Isafjordsgatan.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten 

Planförslaget visas under samrådstiden 9 maj – 20 juni 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls tisdag dagen den 23 maj 17.00 – 20.00, adress.

Läs mer om Hekla 1

Uppdaterad