dcsimg

Samråd om Sperlingens backe, Stureplan

Planförslag som vitaliserar kvarteret med ett mer funktionsblandat innehåll med fler bostäder, kontorsarbetsplatser, hotell och centrumändamål såsom handel. Den befintliga gallerian ersätts med en utökad galleria. Du kan lämna synpunkter till 27 juni 2017.

Förslag till detaljplan

Syftet med planförslaget är att vitalisera kvarteret genom ett mer funktionsblandat innehåll med fler bostäder, kontorsarbetsplatser, hotell och centrumändamål såsom handel. Den befintliga gallerian ersätts med en utökad galleria med högresta torg med glastak som förbinds med passager genom byggnader. Även en undre handelsvåning etableras, plan -1.

Kvarterets exponerade läge innebär att anpassning är nödvändig för minska påverkan på stadsmiljön, såväl på långt som på nära håll. Bebyggelsen utformas med hänsyn till stenstadens karaktär.

Tunnelbanans entré till station Östermalmstorg flyttas från Birger Jarlsgatan 16 till Marmorhallarna, på så sätt kan tillgängligheten öka.

Titta på förslaget

Bygg- och plantjänsten

Planen är ute på samråd 16 maj till 27 juni 2017. Du kan se förslaget till detaljplan i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls den 1 juni kl. 18-20 i Bolindersalen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Läs mer om Sturegallerian

Uppdaterad