dcsimg

Välkommen till samråd för Tenstaterassen

Samrådstiden är 9 maj - 20 maj 2017. Samrådsmöte hålls måndagen 29 maj klockan 18 - 20 i Tensta träffen. Dina synpunkter ska lämnas skriftligt senast 20 maj.

Förslag till detaljplan

På Tenstaterrassen planeras cirka 385 lägenheter, varav cirka 300 bostadsrätter, cirka 15 hyresrätter och ett vårdboende med drygt 70 lägenheter. En förskola med 4-5 avdelningar planeras även. Vid E18:s tunnelmynning placeras parkeringshus som även utgör bullerskydd mot E18.

Nya gator byggs för att koppla ihop Tenstaterrassen med övriga Tensta och tack vare nya gång- och cykelvägar blir det möjligt att komma direkt från Tensta ut på Järvafältet.

Planområde

Planområdet, kallat Tenstaterrassen, är beläget norr om Tensta vattentorn.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 9 maj – 20 juni 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 och i Tensta bibliotek.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls måndagen den 29 maj 18.00 – 20.00, i Tensta Träff, Hagstråket 13, Tensta

Läs mer om Tenstaterassen

Uppdaterad