Utställning av förslag till fyra detaljplaner för Stockholms framtida avloppsrening

Avloppsledningens dragning från Brommaplan förbi Ålsten, Eoshäll, Sickla och vidare till, Henriksdals reningsverk.
Den nya avloppsledningens dragning från Brommaplan förbi Ålsten, Eolshäll och vidare till Sickla reningsverk (del av Henriksdals reningsverk).

Förslag till fyra detaljplaner som stödjer projektet Stockholms framtida avloppsrening är nu ute på granskning. Du kan lämna dina synpunkter på utställningen till 1 september 2017.

Förslag till detaljplan

Inom förslagen till de fyra detaljplanerna ryms en ny avloppsledning mellan Bromma och Henriksdal, utbyggnad av infrastruktur längs med ledningens dragning, om- och utbyggnad vid Sickla reningsverk och teknisk anläggning i bergrum under Ålstenskogen.

Bromma reningsverk stängs och en avloppstunnel byggs 30–90 meter under mark mellan Bromma och Henriksdals reningsverk för att leda avloppsvatten från västerort till Henriksdal. Henriksdals reningsverk blir ett av världens mest moderna reningsverk med dubbel kapacitet gentemot idag.

Planområde

Arbetet berör fyra detaljplaner, dessa är:

  • Ålsten 1:1, Teknisk anläggning i bergrum under Ålstenskogen
  • Slamstationen 1, Sickla avloppsreningsverk
  • Rötkammaren 1, Avloppsledning Brommaplan - Ålstenskogen
  • Hägersten 2:5, Avloppsledning Eolshäll- Sickla

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten:
Ålsten 1:1, Teknisk anläggning i bergrum under Ålstenskogen 
Slamstationen 1, Sickla avloppsreningsverk 
Rötkammaren 1, Avloppsledning Brommaplan - Ålstenskogen 
Hägersten 2:5, Avloppsledning Eolshäll- Sickla

Utställningsförslaget visas under granskningstiden 21 juni – 1 september 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Läs mer om Stockholms framtida avloppsrening

Uppdaterad