Gropen som ska sluka hundratusentals resenärer dagligen

Illustration av planerad handelsplats vid Slussen.
I dagsläget planers för ett 50-tal butiker vid den nya handelsplatsen. Illustration: ElinderSten.

Idag liknar Katarinavägens början mest en stor krater. Men när nya Slussen står klar kommer här att finnas utrymme för resenärer, affärer och restauranger.

Många har säkert undrat vad som ska hända med den stora gropen vid Katarinavägens början. Nyligen avlutades första etappen av sprängningsarbetena strax utanför Katarinagaraget. I slutet av juni kommer sprängningarna att fortsätta nedanför Katarinavägen.

När det är klart någon gång i början av 2018 börjar byggandet av gångar och affärsutrymmen. Ungefär 8000 kvadratmeter butiksyta i två plan kommer att byggas under Katarinavägen. Till det kommer gångstråk, evakueringsutrymmen och teknikutrymmen.

– Under byggtiden är den största utmaningen att ordna bra transportvägar från den tillfälliga bussterminalen på Stadsgårdskajen till tunnelbanan. När området under Katarinavägen står klart 2023 så blir det den naturliga vägen för alla resenärer från och till Saltsjöbanan, tunnelbana och bussar, säger Lars Ericsson, byggledare, Projekt Slussen.

Katarinavägen i slutet av maj. 

Fördelarna med den nya lösningen är att resenärer kan ta sig inomhus till och från kollektivtrafiken, samtidigt ska det finns möjlighet att handla eller ta en bit mat. Det här gör också att markplanet runt Slussen avlastas från gående resenärer.

Vid sidorna av gången under Katarinavägen, som ska leda till den planerade nya bussterminalen i Katarinaberget, kommer det att finnas mindre butiker. Andra änden av gången ska mynna ut i en större handelsplats strax nordöst om Ryssgården.

 

Ungefär 8000 kvadratmeter butiksyta i två plan planeras i den nya handelsplatsen. Illustration: ElinderSten.

Platsen under Katarinavägens början har en lång tradition av att fungera som handelsplats. Redan 1936 låg här Special-Konsum som sålde möbler och heminredning. Man kunde också via en gång ta sig till blå bodarna där Åhléns hade en butik. Senare byggdes Varuhus Slussen och efter det Galleria Karl Johanson hade en yta på cirka2 500 kvadratmeter.

Efter T-centralen är Slussen kollektivtrafikens näst största bytespunkt där över 400 000 resenärer passerar varje dag. Därför är det naturligt att det finns tillgång till butiker och restauranger, säger Pia Chudi, som arbetar med utvecklingen av platsen i Projekt Slussen.

– Service och utbud av olika slag berikar och skapar en intressantare och tryggare plats där människor rör sig större delen av dygnet. En öde plats medför det omvända och ger negativa konsekvenser.

Enligt Pia Chudi tyder alla utredningar, rapporter och framtidsspaningar på att handel i anslutning till stationsmiljöer och kollektivtrafik är bra och kommer att vara efterfrågat.

Platsen kommer att kunna nås från flera ingångar. Det nedre planet får direkt access mot de nya kajerna, gång- och cykelstråken som finns där och mot tunnelbanan och Saltsjöbanan. Den kommer även att finnas entréer via Katarinahissen som kommer att gå ända ner till kajplanet. En ny entré byggs också mot Katarinavägen. I dagsläget är tanken att ett femtiotal butiker får plats här.

– Staden kommer inte äga fastigheten utan sälja den till en extern professionell fastighetsägare som är duktig på den här typen av platser och innehåll. Är man intresserad av att hyra en lokal kan man skicka e-post till oss, men som sagt var, det är den framtida ägaren som bestämmer koncept, mix och tecknar avtal.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad