dcsimg

Samråd om bostäder i Bandhagen

Bostadskvarter med flera höghus. Gatuvy med byggnad på  sedd från sydväst, korsningen Grycksbovägen/Örbyleden
Vy från nordväst. Korsningen Grycksbovägen/Örbyleden

Välkommen till samråd om cirka 400 bostäder, 130 hyresrätter respektive 270 bostadsrätter i Bandhagen mellan Örbyleden, Grycksbovägen och Trollesundsvägen. Du kan lämna synpunkter till och med 31 augusti 2017.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Cirka 400 nya lägenheter planeras vid Grycksbovägen och Örbyleden i Bandhagen. Bostadshusenplaneras att följaformen på tomten och placeras längs Grycksbovägen och Örbyleden så att de skapar en tydlig gräns mellan gata och gård. Byggnaderna är tänkta att tillsammans med bebyggelsen i kvarteret Lådkameran förtydliga Grycksbovägens gaturum och skapa en tydlig entré till Bandhagen från Örbyleden.

Planområde

Planområdet ligger i Bandhagen mellan Örbyleden, Grycksbovägenoch Trollesundsvägen inom fastigheten Örby 4:1. Planområdet är beläget cirka 250 meter sydost om Bandhagens centrum ochBandhagens tunnelbanestation och omfattar en yta av totalt 1,6 hk.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten 

Planförslaget visas under samrådstiden 20 juni - 31 augusti 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 och på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4.

Välkommen på öppet hus 

Öppet hus hålls onsdagen den 23 augusti klockan 17.30 – 19.30, Aulan i Bandhagens skola, Trollesundsvägen 66 i Bandhagen

Läs mer om Örby 4:1/Diabilden

Uppdaterad