dcsimg

Samråd om utbyggnad av Carlssons skola på Östermalm

Volymperspektiv över tillbyggnad (3dO arkitekter ab). Utformning och färgsättning studeras vidare inför bygglovsprövningen.
Översikt av volymen av tillbyggnad (3dO arkitekter ab). Utformning och färgsättning studeras vidare inför bygglovsprövningen.

Välkommen till samråd och öppet hus om utbyggnad av Carlssons skola vid Kommendörsgatan på Östermalm. Du kan lämna synpunkter till den 10 oktober 2017.

Inbjudan till samråd om utbyggnad av Carlssons skola

Förslag till detaljplan

Detaljplaneförslag som innebär möjlighet att bygga till en våning för skolverksamhet ovanpå en befintlig gårdsbyggnad. Planen ska även bekräfta pågående skolverksamhet i delar av fastigheten som i gällande plan anges som bostadsändamål.

Planområde

Planområdet omfattar fastigheten Brandvakten 7. Kvarteret Brandvakten omges av Kommendörsgatan, Artillerigatan, Skeppargatan och Karlavägen. Fastighetens area är 1846 kvm och ägs av Ahlströmska skolans byggnads AB.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 29 augusti – 10 oktober 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på öppet hus

Samrådsmöte hålls tisdag den 19 september klockan 18.00 – 20.00 i Carlssons skolas aula, Kommendörsgatan 31.

Läs mer om projektet

Uppdaterad