dcsimg

Tack för visat engagemang och värdefulla synpunkter!

Medborgare tycker till och diskuterar Magelungens strandpromenad vid stadens tält under medborgardialogen i Farsta.
Medborgardialog om strandpromenaden.

Tack till alla som tyckte till om Magelungens strandpromenad den 20 maj och den 6 juni. Er kunskap bidrar till det fortsatta planeringsarbetet.

Ni har lämnat synpunkter om Magelungens strandpromenad genom att svara på enkäten och samtalat med oss vid två olika aktivitetsdagar i Farsta; dels den 20 maj på Stieg Trenter dagen i Farsta strand och dels under nationaldagsfirandet den 6 juni på Farsta gård. Medborgardialogen var en viktig del i framtagandet av programhandling för de planerade åtgärderna.

Din och andra stockholmares lokalkunskap om Magelungens strandpromenad var mycket värdefull i planeringens tidiga skeden. Kunskapen bidrar till bättre beslutsunderlag och till det fortsatta planeringsarbetet. Tack!

Läs mer om Magelungens strandpromenad

Uppdaterad