En glittrande väg över Slussen

Illustrations av del av nya huvudbron vid Slussen
Den nya bron tar avstamp på Södermalmssidan där konstruktionen är som tjockast. Illustration: Fosters + Partners och Dbox

Några har sett den, åtminstone en liten del som var på besök för snart ett år sedan. Men många undrar säkert hur den nya bron över Söderström kommer att se ut och fungera – en 3800 ton tung stålkoloss.

Hela 140 meter lång och 45 meter bred blir den nya bron. Just nu pågår muddring och pålning på platsen och sedan förbereds grundläggningen för de fundament som bron ska vila på.

– För oss som jobbar med det här är det egentligen inte en särskilt tung bro. Hade den däremot byggts i betong, som är betydligt vanligare, hade den blivit mycket tyngre, säger projekteringsledare Lars Hansson.

Unik konstruktion

Med sin både tunna och höga konstruktion är stål det mest lämpliga materialet för bron. Tanken är att den ska ta avstamp på Södermalmssidan där konstruktionen är som tjockast och sedan smalna av och landa lätt mot Gamla stan. Det gör också att det blir möjligt att ha lokaler under bron. Konstruktionen integrerar också väl med en ramp i mitten av bron som leder ner till Stadsgårdsledens nya tunnel.

– Det är en unik konstruktion och jag känner inte till någon liknande bro. Utmaningarna är bland annat att den är så tunn i ena änden och att kraven är höga på hållfasthet och precision.

En del av bron på besök. 

En annan lite ovanlig egenskap är att bron kommer att fungera som ett tak för lokaler och människor som rör sig runt Slussen.

– Det är inte vanligt att man kan komma så nära en bro underifrån och det ställer också höga krav på finish, ytbehandling och svetsar, samtidigt som det ska vara en funktionell bro.

Bronsglittrande färg

Bron kommer också att behandlas med en speciell målningsteknik – en bronsglittrande färg med en sandpappersliknande struktur, vilket också är unikt. Visionen har varit att skapa en varm yta som ska kunna gnistra i solljuset och fungera väl ihop med Gamla stans bebyggelse.

Ett kritiskt moment blir att passa in alla bitar och få till snygga svetsfogar.

– Bron byggs i flera delar som svetsas samman och transporteras sedan i ett stycke till Slussen. I verkstan kan du vrida och vända på modulerna och köra med maskinsvets men det går inte när delarna ska svetsas ihop.

Mycket tid har lagts på teknikutveckling, att bron ska vara säker, vacker att se på och lätt att underhålla.

– Vi måste verkligen tänka på alla detaljer annars är risken att man tvingas att komplettera med lösningar som sedan inte passar in.

Vem som kommer att bygga stålbron är ännu inte klart men upphandling av leverantör pågår. Planen är att börja bygga stålkonstruktionen i början av 2018.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad