Invigning av bron på Västberga Allé

Välkommen att fira invigningen av den nya bron över stambanan, den uppfräschade bron över Åbyvägen och den nya gång- och cykelbron över Åbyvägen.

Måndag 11 september 15.00-18.00 pågår invigningsaktiviteten

Kom förbi och träffa representanter från Stockholms stad som berättar om arbetet med att bygga den nya bron. Klockan 17.00 invigingstalar Daniel Helldén, trafikborgarråd, Stockholms stad.

Förbättrad framkomlighet och säkerhet för alla som färdas över bron

Bron över stambanan i Västberga Allé är trafikerad av tung trafik, personbilar, gående och cyklister. Den nya bron är försedd med bredare gång- och cykelbana så att framkomligheten och säkerheten har förbättrats.

Arbetet med den nya bron började i november 2015 och bron stod klar och öppnades för trafik i juni i år. Förutom den nya bron över stambanan på Västberga Allé har bron över Åbyvägen fräschats upp och en helt ny separat gång- och cykelbro har byggts som ansluter till bron över Västberga Allé.

Uppdaterad