Lokattens trappa rustas upp

Lokattens trappa vis Stadsgårdskajen.
Lokattens trappa har varit avstängd i flera decennier.

Den är ett stycke mer eller mindre bortglömd Stockholmshistoria, men nu ska den rustas upp, Lokattens trappa som förbinder Katarinavägen med Stadsgården.

Avstängd sedan flera decennier har Lokattens trappa nu blivit rejält märkt av tidens tand, att gå i den nu vore förenat med fara. I samband med byggandet av nya Slussen kommer Projekt Slussen nu att återställa den gamla trappan från 1912 till ursprungligt skick, och planer finns på att även komplettera med en hiss.

– Vi har precis påbörjat renoveringen och den kommer att pågå i cirka 1,5 år. Till följd av ett långvarigt eftersatt underhåll måste trappans övre delar rivas och en stor mängd tegel bytas, säger Mikael Östman, biträdande projektledare.

Ansluta till bussterminal

Förutom att förbinda Katarinavägen med Stadsgården är tanken att trapporna i framtiden ska bli en bra förbindelse till ingången till det planerade bussgaraget i Katarinaberget. Planen är att idag anpassa delar av trappans grundläggning för att möjliggöra en framtida anslutning till bussterminalen. Först kommer delar av trappan som är skadade att demonteras. Efter att den nya grundläggningen är på plats kommer sedan trappans granitpelare att återmonterats och uttjänt murverk plockas ner och ersättas med nytt tegel.

Lokattens trappa bygges för att förbinda Katarinavägen med Stadsgården och en gång i tiden fanns här ändhållplatsen för Saltsjöbanan. Stationen lades ner redan 1936 när banan förlängdes men perrongen och biljettluckor finns fortfarande kvar. Under trappan och Katarinavägen finns utrymmen som senaste använts av Stadsmissionen men som stått tomma i snart tio år. Lokalerna kommer inledningsvis att saneras för att senare att renoveras och anpassas för ny verksamhet. I dagsläget är det ännu inte klart vad lokalerna ska användas till.

Arbeten på Katarinavägen

Själva paviljongen, som börjar som en takbelagd terrass upp på Katarinavägen och följer trappan ner till Stadsgården, är i bättre skick än själva trappan och kommer inte att kräva en så omfattande renovering. Även på själva Katarinavägen kommer en hel del arbeten att utföras, bland annat en renovering av befintliga bjälklagskonstruktioner under trottoaren. Bjälklagen finns där som en övergångskonstruktion för att knyta ihop berget med själva fastighetens trappkonstruktion. I området pågår också arbeten med en ny avloppstunnel inne i berget.

– Det gör att det kommer att bli lite stökigt under hösten i det här området, samtidigt är inte trafiken så intensiv nu när Katarinavägen är avstängd så det är ett bra tillfälle att göra det här nu, säger Mikael Östman.

Lokattens trappa är blåklassad av Stadsmuseet, vilket betyder att dess kulturhistoriska värde motsvarar kraven för byggnadsminnen i kulturminneslagen och är därmed den högsta klassen.

– Det känns förstås roligt att vara med och återställa en så speciell byggnad och vi tror att den ska få en ny och viktig funktion i och med att nya Slussen står klar, säger Mikael Östman.

Lokattens trappa har fått sitt namn av en krog som låg nere på Stadsgården.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad