dcsimg

Korsningen Svandammsvägen och Vattenledningsvägen stängs av för biltrafik

Visionsbild över ny torgyta vid Martallen, korsningen Svandammsvägen och Vattenledningsvägen. Illustration: Nyréns
Visionsbild över ny torgyta vid Martallen, korsningen Svandammsvägen och Vattenledningsvägen. Illustration: Nyréns

Nu påbörjar staden arbetet med en ny utformning av korsningen vid Vattenledningsvägen och Svandammsvägen för att förbättra trafiksituationen för gående och för att lyfta fram platsens torgstruktur. Arbetet planeras vara klart i juni 2018.

tan framför Svandammsvägen 42 och 41-43 görs nu om för att ge plats åt en mer torgliknande struktur. Detta innebär att Svandammsvägen blir smalare i korsningen mot Vattenledningsvägen och att det blir tydligare stråk för fotgängare genom korsningen. På ytan framför butikerna på respektive sida av Svandammsvägen byggs torgytor med träd och sittplatser. 

Under ombyggnationen kommer korsningen att stängas av för all biltrafik. Gående och cyklister kommer fortfarande kunna ta sig fram, men biltrafikanter hänvisas till andra gator. 

Samtidigt pågår arbeten i Svandammsparken, på andra sidan av Svandammsvägen. Läs mer om det arbetet här: stockholm.se/svandammsparken

Mer om projekt Martallen

Uppdaterad