dcsimg

Samråd om 19 bostäder för 55+ vid Olovslunds station, Bromma

Vy över gata kantad av hus. Person som promenerar.
Perspektiv mot byggnadens hörn och Sigurdsvägen. Källa: Bergkrantz Arkitekter AB.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som möjliggör en komplettering av den befintliga bebyggelsestrukturen intill Nockebybanans stationsområde Olovslund. Förslaget innehåller ett trevånings flerbostadshus om cirka 19 lägenheter som planeras som ett seniorboende för 55+.

Samråd om förslag till detaljplan för Olovslunds station, del av fastigheten Åkeshov 1:1 i stadsdelen Nockeby, diarienummer: 2016-07042 äger rum från 5 september 17 oktober 2017.

Ta del av förslaget

Planförslaget kommer att finnas utställt på följande platser under respektive kontors öppettider:

  • Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
  • Alviks bibliotek, Gustavslundsvägen 26, 1 tr
  • www.stockholm.se/detaljplaner (diarienummer: 2016-05341)

Välkommen till Öppet hus

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls den 20 september kl. 17.00 till 20.00 i Höglandsbiografen på Höglandstorget. Presentation med frågestund äger rum kl. 17.30.

Lämna synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 17 oktober 2017 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange ärendets diarienummer: 2016-07042

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Läs mer om planerat 55+–boende i Olovslund

Uppdaterad