dcsimg

Samråd om plan för nya verksamheter i gamla arkitekthögskolan

Fotomontage över möjliga butiker och verksamheter i bottenvåningen utmed Rådmansgatan. (källa: Akademiska Hus)
Fotomontage över möjliga butiker och verksamheter i bottenvåningen utmed Rådmansgatan. (källa: Akademiska Hus)

Välkommen till samråd om förslaget till detaljplan för före detta arkitektskolan där nya verksamheter och mötesplatser planeras. Du kan lämna dina synpunkter till den 24 oktober 2017.

Inbjudan till samråd om plan för nya verksamheter och mötesplatser i gamla arkitekthögskolan

Förslag till detaljplan

I före detta arkitektskolan och kvarteret runtom planeras nya verksamheter och mötesplatser.

Den gamla arkitekthögskolan ska innehålla kontor, möjlighet till konferensverksamhet och möjlighet till undervisning (gymnasium/högskola).

I planerna ingår att öppna upp bottenvåningen med utåtriktad verksamhet som till exempel butiker, restauranter, bageri och ett mikrobryggeri.

Planområde

Planområdet heter Domherren 1 som är belägen mellan Karlavägen, Uggelviksgatan, Östermalmsgatan och Rådmansgatan i stadsdelen Östermalm. Fastigheten ägs av Akademiska Hus.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 12 september 2017  – 24 oktober 2017 på Östermalms stadsdelsförvaltning på Karlavägen 104 och i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls den 20 september klockan 17-19 på Östermalmsgatan 26A. Stadsplanerare kommer att finnas på plats för att berätta om förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter.

Läs mer om projektet

Uppdaterad