Staden påbörjar markarbeten i Nockebyhov

Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Under september kommer Stockholms stads entreprenör Sveab att påbörja markarbeten vid Tyska Bottens väg och Ferievägen.

Markarbeten påbörjas vecka 39. Vi kommer att röja sly och hugga ner träd på en del ytor inom arbetsområdet. Markarbetena är förberedande arbete inför breddningen av Tyska Bottens väg och Ferievägen.

För att öka säkerheten för gående längs Tyska Bottens väg byggs gångbana längs vägen. En gabionmur, stödmur i sten, byggs längs Tyska Bottens väg samt Ferievägen. Ferievägen breddas för framtida busstrafik. I korsningen Tyska bottens väg och Ferievägen möjliggörs en vändplan för bussar.

Stadens arbeten innebär att att ledningar läggs om samt grävarbeten intill Tyska Bottens väg och Ferievägen. Delar av Tyska Bottens väg och Ferievägen kommer periodvis vara avstängd och därmed framkomligheten begränsad.

Stockholms stads arbeten beräknas pågå under cirka 1 år.

Läs mer om Nockebyhov 1:1 (Gubbkärrets gård)

Uppdaterad