dcsimg

Markanvisning i Hammarbyskogen

Flygbild över området Hammarbyhöjden och Björkhagen. Foto Stockholms stad
Flygbild över området Hammarbyhöjden och Björkhagen. Foto Stockholms stad

Beslut om markanvisning i Hammarbyskogen, del av grönområdet norr om Hammarbyhöjden, togs i exploateringsnämnden den 12 oktober. Samtidigt togs inriktningsbeslut för projektet. Totalt planeras 400 bostäder, en skola, en förskola och en idrottsplats.

I Hammarbyskogen, norr om korsningen mellan Finn Malmgrens väg och Ulricehamnsvägen, föreslås totalt 400 bostäder, varav 150 hyresrätter och 250 bostadsrätter. I bostädernas bottenvåningar planeras lokaler.

Förskolan planeras för åtta avdelningar. Grundskolan med gymnastikhall planeras för ca 1200 elever. Lekparken Indianparken ska bevaras men flyttas i läge mot skogen.

Hammarbyskogen ingår i stadsutvecklingsområdet Hammarbyhöjden-Björkhagen och är en av tre större utbyggnadsetapper.

Preliminär tidplan

Byggstart är planerad till år 2021. Första inflyttningar kan ske 2023 och vara färdigbyggt ca. år 2025.

Byggherrar

Markanvisning för hyresrätter gick till Stena Fastigheter. Einar Mattsson fick markanvisning för både hyresrätter och bostadsrätter. Folkhem Trä och Borätt fick markanvisning för bostadsrätter.

Läs mer om projektet

Läs mer om stadsutvecklingsområdet

Uppdaterad