Nattarbeten vid Tyska Bottens väg

Kartyvy över Nockebyhov, vägkorsning och vändplan markerad med cirkel
Cirkel visar arbetsområde för nattarbete vid Tyska Bottens väg och Tältgatan.

Natten mellan tisdag 31 oktober och onsdag 1 november kommer Stockholms stads entreprenör SVEAB att lägga ned en provisorisk vattenledning i korsningen av Tyska Bottens väg och Tältgatan. Arbetet kommer utföras klockan 19:00-05:30.

Arbetet är en del i projektet Gubbkärret gård. Den provisoriska vattenledningen ska ersätta den befintliga segjärnsledningen i Tyska Bottens väg, under tiden som vi bygger nytt vatten- och avloppssystem.

Klockan 19:00-00:00 kommer vi att utföra schaktning över infarterna.

Klockan 00:30-05:30 kommer vi att utföra schaktning i korsningen, då busstrafiken har uppehåll i turerna.

Dessa arbeten kommer att medföra en del störningar, men vi kommer att göra allt vi kan för att låta så lite som möjligt. Information kommer att sättas upp i närområdet.

Kontakt:

Platschef Fredrik, telefonnummer 070-458 76 11

Läs mer om Nockebyhov 1:1 (Gubbkärrets gård)

Uppdaterad