Ny gång- och cykelbro över Husarviken

Bild: Stockholms stad med Rundquist Arkitekter

Byggnationen av en öppningsbar gång- och cykelbro över Husarviken pågår. Bron är en stålbro och broklaffen är monterad. Återstående arbeten är räcken, tester och besiktningar.

- Bron byggs i rostfritt stål och är fyra meter bred och cirka 30 meter lång. En stor del av stålkonstruktionen monteras och svetsas på verkstad. Öppning av bron kommer att ske med hydraulik för att lyfta broklaffen och sker via fjärrstyrning, säger Jessica Dagert, projektledare på exploateringskontoret.

Bron planeras bli klar under juli/augusti 2018.

Arkitekter är Rundquist. Se visionsbilder

Pågående arbeten i området

Uppdaterad