Samråd om förnyelse av Dianaparken

Samrådstiden är 26 oktober–16 november och samrådsmöte hålls torsdag 26 oktober klockan 10–12.30 i Hjorthagens medborgarhus, Artemisgatan 19.

Samrådsmötet hålls i form av konceptet Hållplatsen, en ambulerande mötesplats för barn och unga i Östermalms stadsdelsområde för dialog i frågor om hållbar utveckling.

Förslaget till förnyelse i korthet

  • Lekplatsen utgör den största delen av parken
  • Plats skapas för aktiviteter riktade till vuxna/äldre
  • Samlingsplatser och förstärkt rumslighet
  • Möbler som ger trädgårdskänsla
  • Utsikten förstärks
  • Blommande rabatter

Förslaget till förnyelse av Dianaparken

Titta på förslaget

Förslaget finns utställt i Hjorthagens medborgarhus, Artemisgatan 19, till och med torsdag 16 november.

Uppdaterad