Urtidsbakterier sanerar Hjorthagsberget från oljerester

Nu saneras Hjorthagsberget med urtidsbakterier – resultatet blir ett berg helt fritt från oljerester. Berget ska bli ett garage för 1 200 bilar.

Hjorthagsberget användes tidigare till att förvara oljeprodukten nafta. Nu förbereds arbetet att använda det gamla bergrummet till ett garage för 1 200 bilar. Innan bygget kan ta vid måste bergrummen, som idag är fyllda med 90 miljoner liter vatten, saneras från nafta. Nafta är råbensin och lättantändligt i kontakt med luft.

Vattnet renas med hjälp av arkéer som är en sorts urtidsbakterie som bryter ner kolväten och äter sedan upp dem. Kvar blir ofarliga ämnen som vatten, koldioxid och kompost.

– Genom att använda det gamla bergrummet till garage sparar vi både naturresurser, transporter och pengar. Den reningsmetod som vi har tagit fram kan också användas i kommande saneringsprojekt, till exempel i bergrum på Loudden, säger Fredrik Söderholm Vice VD, Stockholm Parkering.

Läs mer om Hjorthagsgaraget

Uppdaterad