dcsimg

Vandring och redovisning av utgrävningsresultat i engelska parken, Riddersvik

Bild på grupp som lyssnar på arkeologen.
Många visade intresse och ville dela med sig av sin kunskap.

Onsdag den 4 oktober deltog drygt 20 personer i en parkvandring i engelska parken, Riddersvik. Gruppen fick ta del av en del av de fynd som hittats i samband med den arkeologiska utgrävning som utfördes mellan 3-5 oktober av Statens historiska museer.

Jonas Berglund, ansvarig landskapsarkitekt på Nivå landskapsarkitektur, berättade om den engelska parken från 1800-talet, som är en av Stockholms mest välbevarade engelska parker. I parken finns det ett unikt källmaterial i form av markanläggningar, planteringar av lärk och parklind, den unika Stjärnparken, en sengustaviansk paviljong och ett intakt gångvägssystem.

Nivå Landskapsarkitektur har av Stockholms stad fått uppdraget att studera området inför framtida upprustning av parken i samband med byggnation av bostäder, förskola samt vård- och omsorgboende i Riddersvik. Bebyggelsen förläggs i huvudsak till det område som tidigare varit Stockholms stads trädskola, mellan Lövstavägen och Riddersviks gårdsväg. Som en del i att få mer kännedom om den engelska parken utfördes den trädgårdsarkeologiska undersökningen.

Bilder från parkvandringen

Bild på arkeologiska fynd.
De arkeologiska fynden bidrar till pusslet. Porslin med guldkant, kritpipa, dricksglas och buteljer och ostronskal är några av fynden från en fest i lindbersån under troligt 1800-tal.
Bild på arkeologiska fynd.
Fynden ger en föraning om hur platsen använts. Ostronskal, skärvor av keramik, kritpipa och skärvor från kinesiskt porslin.
Bild på grupp som lyssnar på arkeologen.
Många visade intresse och ville dela med sig av sin kunskap.
Karta över engelska parken från 1843
Karta över engelska parken från 1843
Planområdet är markerat med rosa. Ungefärligt område där ny bebyggelse föreslås är markerat med lila.

Uppdaterad