Markanvisning för 230 bostäder i Örnsberg

Kartvy med planområdet markerat
Markering visar planområdet för Pincetten. Karta: Stockholms stad

Exploateringsnämnden beslutade om markanvisning i projektet Pincetten, vid Örnsbergs tunnelbana vid sammanträdet den 12 oktober. En överdäckning av tunnelbaneperrongen och ca 230 bostäder, lokaler och en förskola planeras.

Vid Örnsbergs tunnelbanestation i Hägersten föreslås cirka 230 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, inom Pincetten 1 och del av Hägersten 1:1. I projektet planeras också för lokaler och en förskola. För att möjliggöra byggnationen planeras det för en överdäckning av tunnelbaneperrongen.

Markanvisningen för Pincetten 1 gick till Hefab Fastighets AB.

Preliminär tidplan

Byggstart kan ske tidigast 2019 och inflyttning 2021.

Läs mer om Pincetten

Uppdaterad