Värmeslingor ska stoppa ishalka

Halka vid Slussen
Värmeslingor ska stoppa halkan.

Nu ska halkeländet på gång- och cykelbanan ner mot Skeppsbron lösas en gång för alla. Tillsammans med Trafikkontoret kommer Projekt Slussen att installera markvärme de närmsta veckorna.

För ett par veckor sedan blev gång- och cykeltrafikanter varse om att vintern gjort entré. Flera personer halkade omkull vid Slussen efter att cykel- och gångbron fått ett tunt lager av is under natten. Då vidtogs flera akutåtgärder i form av vakter, varningsskyltar och sopsaltning. Nu finns en permanent lösning i sikte.

Asfalten kommer att fräsas upp och sedan läggs värmeslingor i backen för att förhindra isbildning. Avrinningen kommer också att ses över. Både gång- och cykelbanan får markvärme och sedan läggs ny asfalt.

För att klara av jobbet kommer gång- och cykelbanan vara avstängd ungefär en vecka och alla hänvisas istället till den västra sidan av bron, alltså den del av bron som är närmast Mälaren.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad