Första etappen i Slakthusområdet markanvisad

Nu är byggaktörerna för den första etappen i Slakthusområdet utsedda. Etappen omfattar ca 800 nya bostäder, en idrottshall, en grundskola, en gymnasieskola, tre förskolor och lokaler för kontor och handel.

Kvarteren i etapp ett har fördelats vid tre tillfällen under 2017. Genom en anbudstävling anvisades ett kvarter under våren till Laterre Q gruppen. Svenska Studenthus har fått en direktanvisning för att bygga studentbostäder, forskarbostäder och en förskola. I studentbostadskvarteret ska även fastighetskontoret bygga en ny idrottshall. Under hösten anvisades slutligen fyra kvarter för bostäder efter jämförelseförfarande och fyra kvarter (varav tre befintliga byggnader) direkt till SISAB (Skolfastigheter i Stockholm) för skoländamål. Bostäderna anvisades till Svenska Hem i Bromma, Fastsam och Primula. SISAB ska bygga en ny grundskola för ca 900 elever samt en gymnasieskola för 600-800 elever. Totalt planeras tre förskolor i etapp ett.

Rivningsarbeten startar

De första rivningsarbetena startar i början på 2018. Först ut är huset där Frigoscandia finns, därefter Systembolaget som båda ska vara rivna till juli 2018. Marken ska användas som etableringsyta för kommande arbeten i området (Frigoscandia) och som parkering under en period (Systembolaget). Därefter fortsätter de planerade rivningarna successivt under åren framöver.

 

Bild: Bevarade byggnader i Slakthusområdet.

Läs mer om Söderstaden

Läs mer om

Uppdaterad