Markanvisningstävling för 860 bostäder i Kolkajen

Kolkajen ligger utmed Husarviken och Värtan och gränsar till Gasverket som blir ett nav för kultur,upplevelser, men också stadsdelsservice. På andra sidan Husarviken ligger Nationalstadsparken med sina stora grönområden. Planförslaget innehåller 1 600 nya bostäder, 2 förskolor och 11 000 kvm kommersiella ytor samt parker, torg,kajer och en vattenarena. Byggstart är 2020 och inflyttning mellan 2023–2027.

En markanvisningstävling anordnas nu för cirka 860 bostäder i Kolkajen. Bostäderna inom kvarteren ska upplåtas med bostadsrätt eller som ägarlägenheter. Staden bjuder in de som önskar markanvisning i Kolkajen att genom referensprojekt och ett koncept visa hur de tar sig an Norra Djurgårdsstadens ambitioner och strategier för hållbar stadsutveckling. Utvärdering av konceptet kommer att ske med fokus på social hållbarhet och arkitektonisk kvalité.

Markanvisningstävlingens sista ansökningsdag (tidigare 7 februari 2018) har förlängts till den 21 februari 2018.

Handlingar kopplade till markanvisningstävlingen

Etapp Kolkajen
Visionsbilder

Uppdaterad