Uppdaterad programhandling för Magelungens strandpromenad

Planeringsarbetet för upprustningen av Magelungens strandpromenad fortsätter. Nu kan du läsa den uppdaterade programhandlingen.

Magelungens strandpromenad, som består av sträckan mellan Fagersjö och Farsta, är pilotprojekt i projektet Rekreationsstråk. Stråket kommer att rustas upp och just nu pågår arbetet med ta fram en programhandling samt ett gestaltningsprogram.

Programhandling Magelungens Strandpromenad, 2017-11-10 (pdf, 16,5 MB)

Läs mer om Magelungens strandpromenad

Uppdaterad