dcsimg

Förskolebyggnaden vid Kärrtorps centrum rivs

Streckad linje markerar arbetsområdet för kvarteret Näskubben

I mitten av januari påbörjade Besqab arbetet med att riva den gamla förskolebyggnaden öster om busstorget vid Kärrtorps centrum. Byggnaden har länge planerats att rivas och ingen verksamhet pågår här längre. Arbetet beräknas pågå i ett par veckor.

Den gamla förskolebyggnaden står inom arbetsområdet för kvarteret Näskubben där Besqab ska bygga tre nya flerbostadshus med sammanlagt 93 bostadsrätter. När rivningsarbetet är klart kommer arbetsområdet hägnas in för vidare arbeten.

Arbetsområdet sträcker sig över en del av det befintliga busstorget och parkeringsplatsen. I samband med att vi inhägnar området kommer därför en del av parkeringsplatsen spärras av och några parkeringsplatser kommer att försvinna. 

Läs mer om Kärrtorps centrum

Uppdaterad