Inventering av träd vid planerad lekplats i Olovslund

Kartby med markering för planområde och grönområde.
Bild: Rosa markering på kartan visar området för planerad lekplats

Inför fortsatt planering av den föreslagna lekplatsen vid Olovslunds station i Bromma gjorde Stockholms stad under december 2017 en så kallad trädinmätning.

Staden har gjort trädinmätningen för att få uppgifter om stamdiameter och trädsort på de träd som finns i området. Inom området för trädinmätningen har trädstammarna markerats med blå färg, för att vi ska kunna hålla koll på vilka träd som har kontrollerats. Den blåa färgen kommer att försvinna med tiden.

Resultatet av trädinmätningen är underlag för staden i den fortsatta planeringen av lekplatsen, till exempel i frågan om hur och var lekredskap eventuellt ska placeras.

Läs mer om planerat 55+–boende i Olovslund

Uppdaterad