Byggstart för Slussens egen Golden Gate

Slussens nya huvudbro sedd västerifrån
Slussens nya huvudbro sedd västerifrån

Den kan beskrivas som en guldtonad väg över Slussen. I början av mars 2018 startar arbetet med att bygga den nya bron över slusskanalen. I slutet av 2020 ska den vara klar för invigning.

– Det är lite av en milstolpe att vi nu kommit så långt att vi kan sätta igång med bygget av en så central del av nya Slussen. Bron som byggs i stål är unik i sitt slag i Sverige och kommer att fungera både som bro för trafiken över slusskanalen och tak för lokalerna under bron. Den kommer även att skydda de människor som rör sig runt Slussen från väder och vind, säger Peter Svärd, projektchef för ombyggnaden av Slussen.

Bron levereras i ett stycke och blir 140 meter lång och 45 meter bred. Vikten är 3700 ton.

– Det kan tyckas stort men för tillverkare av den här typen broar är det en ganska liten bro. Planen är att bron kommer till Stockholm i november 2019 och mellanlagras då vid kajen strax öster om Vikingterminalen innan den lyfts på plats, säger Peter Svärd.

Så går produktionen till

I mars börjar de delar som bildar brons ovansida att tillverkas, samtidigt byggs en stor mall där brons regelverk byggs upp. Nästa steg är att montera ihop regelverket med ovansidan och efter det så monteras det som ska bli brons undersidan. Till att börja med byggs bron i åtta sektioner som efter blästring och målning sedan svetsas ihop till en helhet. Byggtiden beräknas till ungefär ett år.

Bron kommer att behandlas med en speciell målningsteknik – en guldtonad färg med en sandpappersliknande struktur, vilket också är unikt. Visionen har varit att skapa en varm yta som ska kunna gnistra i solljuset och fungera väl ihop med Gamla stans bebyggelse.

Transporten sker över havet

Det är Skanska som fått uppdraget att låta bygga bron. Själva tillverkningen kommer att ske i Kina av företaget China Railway Shanhaiguan Bridge Group, CRSBG. De var en av de fem leverantörer som ingick i Skanskas anbud i Stadens upphandling av broentreprenaden. CRSBG har lång erfarenhet av att tillverka stora komplexa stålbroar och har bland annat tillverkat ett av världens längsta brospann.

Transport och lossning görs med ett specialfartyg som delvis kan sänkas under vattenytan vid lastning och lossning. Troligen kommer bron att runda Afrikas sydspets på vägen hit, alternativt fraktas den via Suezkanalen. Transporten beräknas ta cirka åtta till tio veckor beroende på väder och vind.

– Det kommer förstås att bli en mäktig syn när bron anländer till Saltsjön och man kommer att kunna följa hela det spännande monteringsarbetet på första parkett. Planen är att bron ska vara på plats på sina fundament våren 2020 och sedan påbörjas arbetena med tätskikt och beläggningsarbeten, säger Peter Svärd.

Läs mer om bron

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad