dcsimg

Markundersökningar vid Axelsbergs centrum

Karta med område där provtagning ska ske markerat
Markeringen på kartan visar området där provtagning görs. Karta: Stockholms stad

Som en del i utredningsarbetet kring planerna för Axelsbergs centrum och Fader Bergström kommer stadens entreprenör att utföra markundersökningar i området under vecka 7-8 2018. Tisdagen den 20 februari påverkar arbetet eventuellt framkomligheten för trafiken på Selmedalsvägen.

Platsen för markundersökningen ligger i anslutning till förskolorna på Selmedalsvägen 88, 94 och 100 och på södra sidan om Selmedalsvägen från förskolorna sett. Arbetet kommer att samordnas med förskolorna. Undersökningarna kommer inte att störa förskolornas verksamhet. Vid behov kommer arbetet vid förskoleområdet att utföras under helgen. Heldagsarbeten vi förskolorna planeras preliminärt till fredag och lördag 16-17 februari.

Provtagningar på den södra halvan (delen med parkeringsplatser) av Selmedalsvägen planeras preliminärt till tisdagen den 20 februari. För att minimera påverkan på trafiken planerar vi att samordna provtagningen med städdag av gatan, vilket innebär att parkeringsförbud råder under den dagen. Prover kommer även att tas i torgytan vid Hägerstens torg, preliminärt 20-21 februari.

Alla datum för provtagning är preliminära och kan komma att förändras.

Undersökningarna utförs med hjälp av borrbandvagn som tar borrprover på ett antal ställen i det berörda området. Arbetet utförs för att klarlägga om eventuella föroreningar, som metaller och kolväten, finns i marken som ska bebyggas. Om så är fallet kommer vi att sanera jordmassorna eller köra dem på deponi i samband med byggstart.

Markundersökningarna kommer inte innebära någon större störning i form av ljud eller vibrationer. Nödvändiga avspärrningar kommer att göras som säkerhetsåtgärd på arbetsplatsen.

Markundersökningarna utförs av WSP på uppdrag av Stockholms stad. 

Kontaktpersoner WSP, vid eventuella frågor: Ida Lindén, telefonnummer 010-722 79 18

Karta med område där provtagning ska ske markerat
Markeringen på kartan visar området där provtagning görs. Karta: Stockholms stad

Läs mer om projekten Axelsbergs centrum och Fader Bergström

Uppdaterad