Ny telemast i närheten av Västerled

Kartvy över området.
Karta med placering av befintlig och ny mast markerad. Karta: Stockholms stad

Med start i slutet av februari bygger staden en ny telemast i närheten av Västerled. Masten ska ersätta befintlig telemast vid Västerled i närheten av Grundläggarvägen, som rivs för att göra plats för bostäder.

Innan mast och teknikbodar levereras till platsen för montering kommer förberedande arbeten att göras, bland annat gjutning av fundament och iordningställande av området. KS Connect och Rejlers utför arbetet på uppdrag av Stockholms stad.

Den nya masten och teknikbodar levereras till platsen i slutet av april 2018. När den nya masten är i drift kommer den gamla masten vid Västerled att rivas. På platsen kommer åtta flerbostadshus med 70 bostäder att byggas som en del i projektet Västerled. Inom hela projektet ska 120 bostäder skapas.

Färdigställandet av den nya masten och rivningen av den gamla masten beräknas vara färdigt till sommaren 2018.

Kartvy över området med placering av telemaster markerade.

Kartvy med placering av befintlig telemast markerad med helstreckad cirkel. Ny telemast markerad med streckad cirkel. Karta: Stockholms stad

Läs mer om Västerled

Uppdaterad