Samråd Nykroppagatan i Farsta

Bilder i samrådsförslag

Illustrationsbild för bebyggelse längs Nykroppagatan sett från korsningen Ölmevägen västerut. Bild: ÅWL Arkitekter.
Illustrationsplan som visar den tänkta bebyggelsen och Nykroppagatans nya placering och funktion. Bild: Norconsult
Illustrationsbild för bebyggelse vid kvarter Svartlöga och Lagnö sett från Värmlandsvägen mot Nykroppagatan. Bild: In Praise of Shadows Arkitektur AB
Illustrationsbild för bebyggelse vid kvarter vid Svartlöga och Lagnö sett från Nykroppagatan västerut. Bild: In Praise of Shadows Arkitektur AB
Illustrationsbild för bebyggelse längs Ölmevägen sett från Nykroppagatan. Bild: Joliark

Nykroppagatan, ett av projekten inom Tyngpunkt Farsta, är på samråd 20 februari till 3 april. Ta del av förslaget och lämna gärna synpunkter. Vill du veta mer är du välkommen till öppet hus den 13 mars klockan 17.00-19.00!

Samråd 20 februari till 3 april

Förslaget innehåller 240 lägenheter på fyra platser längs med Nykroppagatan och Ölmevägen i Farsta.
74 hyresrättter vid Ölmevägen, 80 hyresrätter (Stockholmshus) och 84 bostadsrätter längs Nykroppagatan. 

Förslaget innebär också att Nykroppagatan flyttas. Gatan byggs om för att möjliggöra bebyggelse på gatans norra sida och för att förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik. Ombyggnaden innebär även att fler träd planteras längs gatan samt en att gång- och cykeltunnel och gatuparkering tas bort.

Titta på förslaget

Planen visas i Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även på Farsta bibliotek.

3D modell: http://cityplanneronline.com/stockholm/planprojekt

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar: Bygg- och plantjänsten

Mer information 

Läs mer om Nykroppagatan och Tyngpunkt Farsta på webbplatsen: stockholm.se/tyngdpunktfarsta

Välkommen på öppet hus

Öppet hus hålls onsdagen den 13 mars klockan 17.00 – 19.00 i Farsta stadsdelsförvaltning, Storforsplan 36. 
Här har du möjlighet att se de olika förslagen och kan ställa frågor till och de olika byggaktörerna.

Uppdaterad