Inbjudan till tidigt samråd för Centrala Telefonplan

Visionsbild Telefonplan med Tellus Towers, Västberga 1:1
Visionsbild: Wingårdhs arkitekter

Under perioden 15 mars - 27 april 2018 är det tidigt samråd om utvecklingen av Centrala Telefonplan. Under perioden finns det möjlighet att tycka till om detaljplanen. Projektets syfte är att skapa bostäder och verksamheter i ett redan attraktivt läge, genom överdäckning av tunnelbanans spårområde.

Stadsbyggnadskontoret presenterar ett bebyggelseförslag som underlag för tidigt samråd.

Syftet med det tidiga samrådet är att redovisa projektets förändrade planeringsförutsättningar, inhämta kunskap och underlag samt i dialog med berörda remissinstanser och sakägare ytterligare klargöra projektets förutsättningar för den fortsatta planeringen.

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 15 mars 2018 – 27 april 2018 på följande platser under respektive kontors öppettider:

Affisch och handlingar visas också i receptionen på Telefonvägen 30 i Hägersten.

På stadsbyggnadsexpeditionen kan du få handlingarna utskrivna mot avgift.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls klockan 17-19 den 11 april 2018 i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. Representanter från stadsbyggnadskontoret kommer att finnas på plats för att berätta om förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter.

Lämna synpunkter på förslaget

Om du har synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligen senast den 27 april 2018.

Inkomna synpunkter och hur de beaktats i planarbetet redovisas sedan i en samrådsredogörelse som offentliggörs vid ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden efter tidigt samråd.

Skicka dina synpunkter via:

De uppgifter du lämnar behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Läs mer om Centrala Telefonplan

Uppdaterad