Nu börjar vi bygga på Kråkberget

Visionsbild: Nyréns Arkitektkontor

Nu startar arbetena med Kråkberget som är den tredje delen av stadsdelsparken Årstabergsparken. Arbetena planeras vara klara hösten 2019 när nya Sjöviksskolan öppnar.

När staden bygger många nya bostäder, förskolor och skolor i Årstaberg behöver vi också bygga fler parker för promenader, lek och avkoppling. Stadsdelsparken Årstabergsparken är till för boende i hela Årstadal och besökare från andra delar av staden.

Kråkberget ska knytas ihop med de andra delarna av Årstabergsparken genom en trappväg mot Sjöviksbacken och belysta gångvägar. Flera platser för lek ska anläggas. På en av platserna byggs tre torn i trä med rutschkanor i olika höjder och bredder. En samlingsplats med sittbänkar under skärmtak för picknick ska också byggas.

JM Entreprenad utför arbetena på uppdrag av Stockholms stad. Arbetena planeras vara klara hösten 2019 när nya Sjöviksskolan öppnar.

Illustration: Nyréns Arkitektkontor

Illustrationen ovan visar vad som ska byggas på Kråkberget. Allt kommer inte att göras samtidigt. Det första som händer är att JM Entreprenad sätter upp stängsel runt arbetsområdet, det görs i början av april. JM ansvarar för att planera och bestämma den fortsatta tidplanen för arbetena. JM kommer att gå ut med mer detaljerad information till er boende under projektets gång.

Läs mer om Kråkberget

Uppdaterad