dcsimg

Parkeringsytor i Kista planeras bli bostadsområde

Höghuset. Vy från Torshamnsgatan. ÅWL Arkitekter.
Höghuset. Vy från Torshamnsgatan. ÅWL Arkitekter.

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till utveckling av kvarteret Isafjord, som ligger i nordöstra Kista. I detaljplanen föreslås befintliga parkeringsytor omvandlas till ett levande bostadsområde med blandade funktioner med cirka 520 bostäder, förskola, centrum, kultur samt en park. Detaljplanen möjliggör bostäder i en halvsluten kvartersstruktur i sex till nio våningar med en variation av höjder och utformning. Detaljplanen möjliggör även ett höghus som ska utgöra ett nytt landmärke och samverka med övriga landmärken i Kista. Samråd om detaljplanen pågår mellan 27 mars till 8 maj 2018. Under den perioden finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 27 mars till 8 maj 2018 på följande platser under respektive kontors öppettider:

  • Kista Bibliotek, Kista Galleria
  • NOD, Borgarfjordsgatan 12
  • Stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, lokal: Fyrkanten, Fleminggatan 4
  • www.stockholm.se/detaljplaner (diarienummer: 2014-15713)

På stadsbyggnadsexpeditionen kan du få handlingarna utskrivna mot avgift.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls i form av ett öppet hus på Kista Bibliotek i Kista Galleria torsdag 12 april kl. 17.00-20.00. Stadsplanerare kommer att finnas på plats för att berätta om förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter.

Lämna synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast den 8 maj 2018.

Lämna synpunkterna direkt i Bygg- och plantjänsten.

Alternativt skriv eller mejla till:
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange diarienummer: 2014-15713

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Läs mer om projektet

Uppdaterad