Planerad sprängning vid Trollesundsvägen

Längs Trollesundsvägen, sydost om Bandhagens centrum, ska Wallenstam bygga sju punkthus. Större delen av marken som ska bebyggas består idag av berg vilket måste borras, sprängas och sedan transporteras bort innan byggnationen kan börja. Sprängningsarbetet startar 22 mars och planeras pågå i ungefär ett halvår.

Det förberedande arbetet vid arbetsområdet pågår för fullt. Besiktning av närliggande fastigheter pågår och vibrationsmätare ska monteras innan sprängningen startar. På arbetsområdet sågar man ner en del träd och frilägger berget från jord och lösa stenar. När berget är frilagt borrar man hål för framtida sprängning.

Sprängning kommer att ske klockan 07-17. Övrigt arbete pågår klockan 06:30-19.

Signalering vid sprängning

När det är dags för sprängning laddas hålen med sprängämne och salvan kopplas ihop. Berget täcks sedan över för att begränsa risken för stensprut. Innan sprängning signaleras korta upprepande signaler i cirka 20 sekunder. Efter sprängning signaleras fara över med en lång signal.

Befinner du dig i närheten av sprängningen kan du komma att uppleva kraftigt buller. Efter sprängningen avtäcks berget och sprängmassorna forslas bort.

Kontaktperson vid frågor:

Henrik Skarp, TM Anläggning. 
Telefonnummer: 073-831 49 00. E-post: henrik@tmanl.se

Läs mer om Framkallningen

Uppdaterad