Samråd om 430 nya bostäder vid Konstgjutarvägen

Bilden visar JM:s föreslagna bebyggelse vid Bolidenvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed.
JM:s föreslagna bebyggelse vid Bolidenvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed.

Den 28 mars 2018 startar samrådet om detaljplanen för Konstgjutarvägen där staden föreslår ca 430 bostäder och nya förskolor. Till och med den 15 maj 2018 kan du lämna synpunkter på förslaget. Den 11 april k. 18-20 är du välkommen på öppet hus på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Staden föreslår 430 bostäder, nya förskolor och butikslokaler

Detaljplanen för Konstgjutarvägen är en del av projektet Årstastråkets tredje och sista etapp. Området ligger i slänten mellan Bolidenvägen och Konstgjutarvägen. Här föreslår staden ca 430 nya lägenheter, förskolor och lokaler för handel. Av lägenheterna blir ca 360 bostadsrätter och ca 70 hyresrätter. Byggaktörer är JM, HSB och Stockholmshem.

Mellan husen sparas ett grönt område och nya gångstråk anläggs. Vid Bolidenvägen föreslås ett nytt torg med en livsmedelsbutik och annan service och vid Bolidenplans rondell blir det lokaler i husens bottenvåning.

Ett stort parkeringsgarage och en sopsugsanläggning byggs i bergrum under området. Byggaktör för detta är Stockholm parkering.

Byggstart för de nya bostäderna blir tidigast hösten 2019.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Planförslaget visas under samrådstiden 28 mars –15 maj 2018 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 och i entrén på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A.

Välkommen på öppet hus den 11 april

Öppet hus om förslaget hålls onsdagen den 11 april kl.18.00 – 20.00 i entrén på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A. Här kan du ställa frågor och diskutera med oss som arbetar med planen.

Till projektets webbsida.

Uppdaterad