Samråd om ny förskola i Bromma

Välkommen att få veta mer och lämna synpunkter på förslaget att bygga en ny förskola i Bromma. Samrådsperioden pågår mellan 6 mars och 17 april. Den 15 mars klockan 17-19 håller vi samrådsmöte på Äppelviksskolan.

Välkommen på samråd

Förslag till detaljplaner

Förslagen gäller del av fastigheten Ulvsunda 1:1 samt fastigheten Smedsläten 1:1 och handlar handlar om att bygga två nya förskolor med sex avdelningar vardera vid Nyängsvägen 66 och vid Korsvägen 15.

Titta på förslagen

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslagen och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten, Ulvsunda 1:1

Bygg- och plantjänsten, Smedslätten 1:1

Planförslagen visas under samrådstiden 6 mars till och med 17 april 2018 i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls den 15 mars klockan 17-19 i Äppelviksskolans aula på Alviksvägen 97. Mötet sker som öppet hus där vi börjar med en presentation av ärendet klockan 17-18. Klockan 18-19 fortsätter vi med tid för frågor och synpunkter.

Läs mer om projektet

Uppdaterad