Samråd om tillbyggnad för skolmatsal på Kungsholmen

Illustration och möjlig utformning på tillbyggnad. Illustration: Studio D3D
Illustration och möjlig utformning på tillbyggnad. Illustration: Studio D3D

27 mars till 8 maj pågår samråd för förslag till ny detaljplan som gör det möjligt att skapa en ändamålsenlig skolmatsal på fastigheten Murmästaren 3 vid Hantverkargatan på Kungsholmen.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för en mindre tillbyggnad på en av innergårdarna på fastighet Murmästaren 3. Detta för att skapa matsal till skolverksamheten inom fastigheten.

Förslaget innebär en åtgärd av mindre betydelse och med en mycket tydlig krets av berörda. Detta innebär att planen handläggs med begränsat förfarande vilket gör att detaljplanen kan antas direkt efter samrådet, om den begränsade samrådskretsen godkänner det.

Förslaget till ny detaljplan vann laga kraft den 6 juli 2018.

Planområde

Fastigheten Murmästaren 3 ligger i korsningen Hantverkargatan och Kungsholmstorg. 

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 27 mars till och med 8 maj 2018 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls den 11 april klockan 17-19 på Hantverkargatan 29. Mötet sker som öppet hus mellan klockan 17-19, med presentation av förslaget klockan 17.30. 

Uppdaterad