dcsimg

Tack för dina synpunkter om mötesplatser inom Odde

Illustration av papper och penna.

Tack för att du berättade vad du tycker är en bra plats, att besöka eller bo på, när vi planerar för nya platser i området Odde. Enkäten är nu stängd.

Odde är namnet på ett nytt bostadsområde i Kista. Området ligger mellan Husby och Kistahöjden och kommer att innehålla bostäder, studentbostäder, förskolor, parker och mindre butiker. Det är ännu inte bestämt exakt hur det ska se ut i det nya bostadsområdet. När vi planerar för nya platser vill vi veta vad du tycker är en bra plats, att besöka eller bo på.

Tack för dina synpunkter!

Vad gör den trygg, rolig och spännande att vara på eller besöka? Vilka verksamheter eller slags platser är viktiga för dig för att du ska trivas? Tack för att du var med i planeringen av bostadsområdet Odde i Kista. Enkäten är nu stängd. Staden arbetar nu vidare med resultatet från enkäten.

Läs mer om Odde 1

Uppdaterad