Byggaktörer påbörjar arbeten vid Hägerstensåsen

Illustration på stadsmiljö. Människor som promenerar och cyklar på gång- och cykelväg.
Vy över bebyggelse vid Valutavägen. Bild: Tyréns

Under våren kommer byggaktörerna Familjebostäder och Hefab att etablera sig vid byggarbetsplatsen för projektet Skattsedeln, vid Hägerstensåsens tunnelbanestation.

Under april har byggaktörerna och deras entreprenörer etablerat sig i området för att påbörja förberedande arbeten - som inhägnad av byggområdet, bodetablering och trädfällning.

I slutet av maj kommer den första delen av Stockholms stads arbeten i projektet Skattsedeln, vid Hägerstensåsens tunnelbanestation, att vara klara. Från och med juni arbetar enbart byggaktörerna i området.

I maj kommer både Hefab och Familjebostäder att påbörja sprängningsarbeten och bortforsling av sprängt berg. Dessa arbeten och transporter kommer att innebära en del buller och störningar i närområdet. Bullernivåer och tider för störande arbeten ska följa Naturvårdsverkets regler för byggarbetsplatser.

Kontakt

Familjebostäder
Mikael Mild, projektchef Skanska, telefonnummer 010-448 09 49

Hefab
Malin Nordholm, projektutvecklare, malin.nordholm@hefab.se

Läs mer om Skattsedeln

Uppdaterad