Tidigt samråd om Lövholmen – en ny stadsdel i Liljeholmen

Bild över kullerstensgata och gamla fabrikshus som möter ny modern arkitektur i form av lägenhetshus. Människor rör sig på gatan och fikar på ett café.
Inspirationsbild: Gehl Architects.

Välkommen att se, diskutera och lämna synpunkter på förslaget till strukturplan för Lövholmen. Detta är ett tidigt samråd för att föra tidig dialog med berörda och få in synpunkter och kunskap för den fortsatta planeringen.

Inbjudan till tidigt samråd

Synpunkterna från det tidiga samrådet om strukturplanen kommer användas i den fortsatta planeringen av områdets detaljplaner.

Förslag till strukturplan

Förslaget till strukturplan innebär att området omvandlas från industriområde till en blandad stadsdel med omkring 1 500–2 000 bostäder, en ny skola, fem förskolor, kontor och lokaler för centrumändmål samt offentliga miljöer med inslag av kulturhistoriska byggnader som kan bevaras.

Dagens avspärrade område öppnas upp så att kajerna och strandlinjen görs tillgängliga för allmänheten. Cykelvägar byggs ut och parker anordnas.

Cementas fabrik flyttas till Energihamnen medan konsthallen Färgfabriken blir kvar och fortsätter med sin verksamhet.

Planområde

Lövholmen ligger i nordvästra Liljeholmen mellan Liljeholmsviken i norr, Lövholmsvägen i söder, stadsdelen Gröndal i väster och Trekantsvägen i öster.

Planområdet heter Lövholmen 12 m fl. i stadsdelen Liljeholmen, Dnr 2017-13571.

Besök oss på Liljeholmstorget

Torsdag 26 – lördag 28 april kan du se förslaget och lämna dina synpunkter genom att besöka stadens dialogpaviljong på Liljeholmstorget. Representanter från stadsbyggnadskontoret finns på plats för att visa förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter.

Öppettider för dialogpaviljongen är:

  • torsdag 26 april 14–19,
  • fredag 27 april 11–19,
  • lördag 28 april 11–15.

Titta på förslaget på andra platser

Handlingarna till det tidiga samrådet visas under tiden 10 april – 29 maj 2018 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Affisch och handlingar visas under samma tid även i stadsdelsförvaltningens reception, Telefonvägen 30 i Hägersten, och Gröndals bibliotek, Gröndalsvägen 36 i Gröndal, de tider då lokalerna har öppet.

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.
Bygg- och plantjänsten

Läs mer om projektet

Uppdaterad