Upprustning av Nockebyhovs strandpromenad

Kartvy där sträckan som ska rustas upp är markerad.
Strandpromenaden i Nockebyhov är markerad med rosa streckad linje. Karta: Stockholms stad

Med start i april till och med årsskiftet 2018/2019 rustar Stockholms stad upp strandpromenaden i Nockebyhov.

Upprustningen påbörjades i april och planeras hålla på fram till och med årsskiftet 2018/2019. Vi kommer att installera belysning och räcken längs med sträckan. Vi kommer också att lägga ny asfalt.

Under upprustningen är framkomlighet begränsad på vissa sträckor av strandpromenaden. Vi arbetar i etapper längs strandpromenaden, vilket innebär att framkomligheten är begränsad på just den del där arbete för tillfället pågår.

Nya belysningsstolpar finns längs sträckan. Strömförsörjningen till belysningen kopplades på i mitten av december 2018.

Vid frågor kontakta byggledare Cecilia Åkerström på telefon 070-370 12 68.

Kartvy över Nockebyhov, med strandpromenaden som ska upprustas markerad.
Rosa markering visar del av promenaden som ska rustas upp. Karta: Stockholms stad

Läs mer om Västra Nockebyhov

Uppdaterad