Detaljplan för bussterminal har vunnit laga kraft

Illustration av ny vänthall för bussterminal. Väggar är röda och bänkar som befinner sig i mitten av hall är grå/betongfärgade.
Vänthall, vy mot västra entréhallen. Illustration: Link arkitektur

Mark- och Miljööverdomstolen har idag meddelat beslut om att inte bevilja prövningstillstånd angående detaljplan för bussterminal vid Slussen. Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas. Det innebär att staden har tillstånd att bygga den planerade bussterminalen i Katarinaberget.

Nu kan vi starta byggandet av bussterminalen som enligt plan ska stå klar 2023. Den nya bussterminalen byggs med separat vänthall avskild från busstrafiken. Det ger en bekväm, tystare och tryggare resenärsmiljö.

Nya Slussen ska bli en smidig och flexibel knutpunkt för kollektivtrafiken. Bussterminalen i Katarinaberget, med sina många entréer och anslutningar, är en central del av lösningen. När tunnelbanan byggts ut till Nacka kommer Slussens bussterminal främst att användas av Värmdöbussarna och ett mindre antal bussar från Nacka.

Nu startar upphandling av entreprenör för arbetet med att bygga bussterminalen. Planerad byggstart är hösten 2018.

Läs pressmeddelandet på Mark- och Miljööverdomstolens webbplats

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad