Samråd om 160 hyresrätter i Västertorp

Visionsbild av de södra husen, sett från sydväst. Bild Nyréns.

Välkommen att lämna synpunkter på planförslaget som innebär 160 nya bostäder söder om om Västertorpsvägen, intill kvarteret Pucken, i stadsdelarna Västertorp och Fruängen. Samrådet pågår 8 maj – 30 maj. Ett samrådsmöte kommer att hållas den 15 maj, klockan 17.00 - 19.00 i Västertorpsskolan.

Förslag till detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att cirka 160 lägenheter uppförs i flerbostadshus enligt Stockholmshusprojektet. Två längor med fyra respektive fem sammanbyggda lamellhus uppförs i planområdets södra del. Byggnaderna är fyra och fem våningar höga mot den nya gatan i söder och en våning högre mot den lägre belägna gården. I planområdets norra del uppförs två sammanbyggda lamellhus om fyra våningar intill Västertorpsvägen.

Planområde

Planen är en del av Västberga 1:1 och ligger intill kvarteret Pucken i stadsdelarna Västertorp och Fruängen.

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 8 maj - 30 maj i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4. Planförslaget visas även i på Hägerstens-Liljeholmens stadsdelsförvaltning, Telefonvägen 30, Hägersten.

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.
Bygg- och plantjänsten

Välkommen på samrådsmöte

Ett samrådsmöte kommer att hållas den 15 maj, klockan 17.00 - 19.00 i Västertorpsskolan, Störtloppsvägen 2, Hägersten, lokal A313.

Läs mer om projektet

Uppdaterad